Топ-100 Ақпараттық хабарлама — Информационное сообщение
 • 24 февраля, 14:33
 • Астана
 • Weather icon -19
 • 449,88
 • 486,64
 • 4,83

Ақпараттық хабарлама — Информационное сообщение

Интернет алаңдарын ұсынудың жалпы шарттары. Общие условия предоставления интернет-площадей. 

Ақпараттық хабарлама

«Total Media Qazaqstan» ЖШС-тің http://total.kz/ сайтында партиялық тізімдер бойынша, бір мандатты аумақтық сайлау округтері бойынша Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттығына кандидаттарға, сондай-ақ партиялық тізімдер бойынша Қазақстан Республикасы мәслихаттарының депутаттығына кандидаттарға, 2023 жылғы 19 наурызға тағайындалған сайлауға қатысатын бір мандатты аумақтық сайлау округтері бойынша, интернет алаңдарын ұсынудың жалпы шарттары.

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының 28.09.1995 жылғы Конституциялық заңына сәйкес, «барлық деңгейдегі мәслихаттардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы» Қазақстан Республикасы президентінің 2023 жылғы 19 қаңтардағы №105 жарлығы негізінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының 2023 жылғы 20 қаңтардағы №18\669 қаулысы негізінде «Қазақстан Республикасы мәслихаттары депутаттарының кезектен тыс сайлауын тағайындау туралы» «Total Media Qazaqstan» ЖШС — сайт иесі http://total.kz/ (бұдан әрі — сайт) — тіркелген кандидаттарға ақпарат береді:

 • Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттығына партиялық тізімдер бойынша, бір мандатты аумақтық сайлау округтері бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мәслихаттарының депутаттығына кандидаттарға партиялық тізімдер бойынша, 2023 жылғы 19 наурызға тағайындалған бір мандатты аумақтық сайлау округтері бойынша.
Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттығына кандидаттардың партиялық тізімдер бойынша, бір мандатты аумақтық сайлау округтері бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мәслихаттарының депутаттығына кандидаттардың партиялық тізімдер бойынша, бір мандатты аумақтық сайлау округтері бойынша сайлау алдындағы үгіті кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған сәттен басталады және сайлау күнінің алдындағы күннің жергілікті уақыты бойынша нөл сағатта аяқталады, осылайша, сайтта үгіт материалдарын орналастыру 2023 жылғы 18 ақпандағы сағат 18.00-ден 2023 жылғы 18 наурыздағы сағат 00.00-ге дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтініш келесә мекенжай бойынша қабылданады: Алматы қаласы, Абылай хан даңғылы, 58, 308 офис, телефон: +7 700 978 7854. Өтініштер жұмыс күндері, күн сайын сағат 09.00-ден бастап сағат 18.00-ге дейін қабылданады.

Сайт интернет-алаңын жазбаша өтініш пен сайт иесі мен кандидат немесе саяси партияның сенімді адамы (кандидаттың уәкілетті тұлғасы) арасында жасалатын шарт негізінде ұсынады. Үгіт материалдарының саны мен орналастыру кезеңі саяси партияның сенім білдірілген адамының жазбаша өтінішінде көрсетіледі, содан кейін олар шартта тіркеледі.

Өтініш кезектілік тәртібімен өтініштерді тіркеу журналында әрбір жазбаша өтінішке өтініштің реттік нөмірі мен келіп түскен күнін беру арқылы тіркеледі.

Шарт жасасу үшін партиялық тізімдерін ұсынған саяси партияның сенім білдірілген адамы мынадай ақпаратты көрсете отырып және ұсына отырып, жазбаша өтініш береді:

 1. Кандидаттың тіркелгенін растайтын құжаттың көшірмесі;
 2. Кандидаттың сенім білдірілген тұлғасының өкілеттігін растайтын құжаттың көшірмесі (оның ішінде уәкілетті орган берген куәлік);
 3. Өтініш берген саяси партияның сенім білдірілген тұлғасының жеке куәлігінің көшірмесі.
Кандидаттардың үгіт материалдарын сайтта орналастыру кезектілігі жазбаша өтініштердің түсу тәртібімен не егер өтініштер бір мезгілде келіп түскен жағдайда жеребе бойынша белгіленеді. Үгіт материалдары сайтқа орналастырылған күнге дейін 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірілмей ұсынылады. Үгіт материалдарында қаржыландыру көздері туралы көрнекі ақпарат және ақпарат берген тұлғаның тегі болуға тиіс.

 

Үгіт материалдарын ұсынған кандидаттар олардың мазмұнының Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі үшін дербес жауапты болады.

Сайттың меншік иесі, егер оларда конституциялық құрылысты күштеп өзгерту идеялары болса, үгіт материалдарын орналастырудан бас тартуға құқылы. Республиканың тұтастығын бұзу, мемлекет қауіпсіздігіне нұқсан келтіру, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, тектік-топтық және рулық араздықты, қатыгездік пен зорлық-зомбылыққа табынуды қоздыру, заңнамада көзделмеген әскерилендірілген құралымдар құру, сондай-ақ оларда басқа кандидаттардың ар-намысына, қадір-қасиетіне немесе іскерлік беделіне нұқсан келтіруге қабілетті ақпарат болған жағдайда. Кандидат не сенім білдірілген тұлға сайт иесінің талабы бойынша материалдардағы жоғарыда көрсетілген сипаттағы ақпаратты растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.

Осы ақпараттық хабарламада көрсетілген интернет-алаңдарды беру шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарының талаптарына сәйкес түзетілуі мүмкін. Сайтта үгіт материалдарын орналастырғаны үшін жасалған шарт бойынша төлем шот берілген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде сайт меншік иесі төлеген шот негізінде жүзеге асырылады.

Информационное сообщение

Общие условия предоставления TOO «Total Media Qazaqstan» интернет-площадей на сайте https://total.kz/ кандидатам в депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан по партийным спискам, по одномандатным территориальным избирательным округам, а также кандидатам в депутаты маслихатов Республики Казахстан по партийным спискам, по одномандатным территориальным избирательным округам, участвующих в выборах, назначенных на 19 марта 2023 года.

В соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан от 28.09.1995 года «О выборах в Республике Казахстан», на основании указа президента Республики Казахстан от 19 января 2023 года № 105 «О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней», а также на основании постановления Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 20 января  2023 года №18\669 «О назначении внеочередных выборов депутатов маслихатов Республики Казахстан» TOO «Total Media Qazaqstan» — собственник сайта http://total.kz/ (далее — сайт) — информирует зарегистрированных кандидатов:

 • в депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан по партийным спискам, по одномандатным территориальным избирательным округам, а также кандидатам в депутаты маслихатов Республики Казахстан по партийным спискам, по одномандатным территориальным избирательным округам, назначенных на 19 марта 2023 года.
Предвыборная агитация кандидатов в депутаты мажилиса парламента  Республики Казахстан по партийным спискам, по одномандатным территориальным избирательным округам, а также кандидатам в депутаты маслихатов Республики Казахстан по партийным спискам, по одномандатным территориальным избирательным округам, начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов и заканчивается в ноль часов по местному времени дня предшествующего дню выборов, таким образом, размещение агитационных материалов на сайте осуществляется после 18.00 часов 18 февраля 2023 года до 00.00 часов 18 марта  2023 года. Письменные заявления принимаются по адресу: город Алматы, проспект Абылай хана, 58, офис 308, телефон: +7 700 978 7854. Заявления принимаются ежедневно, в рабочие дни, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

 

Сайт предоставляет интернет-площадь на основании письменного заявления и договора, заключаемого между собственником сайта и кандидатом, либо доверенным лицом политической партии (уполномоченным лицом кандидата). Количество и период размещения агитационных материалов указываются в письменном заявлении доверенного лица политической партии, которые затем фиксируются в договоре.

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений, в порядке очередности, путем присвоения каждому письменному заявлению порядкового номера и даты поступления заявления.

Для заключения договора доверенное лицо политической партии, выдвинувшей партийные списки, предоставляет письменное заявление с указанием и предоставлением следующей информации:

 1. Копия документа, подтверждающего регистрацию кандидата;
 2. Копия документа, подтверждающего полномочия доверенного лица кандидата (в том числе удостоверение, выданное уполномоченным органом);
 3. Копия удостоверения личности доверенного лица политической партии, подающего заявление. 
Очередность размещения на сайте агитационных материалов кандидатов устанавливаются в порядке поступления письменных заявлений либо по жребию в случае, если заявления поступили одновременно. Агитационные материалы предоставляются сайту не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты размещения. Агитационные материалы должны содержать визуальную информацию об источниках финансирования и фамилию лица, предоставившего информацию.

 

Кандидаты, предоставившие агитационные материалы, персонально несут ответственность за соответствие их содержания требованиям законодательства Республики Казахстан.

Собственник сайта вправе отказать в размещении агитационных материалов, если они содержат идеи насильственного изменения конституционного строя. Нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, создание непредусмотренных законодательством военизированных формирований, а также в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации других кандидатов. Кандидат либо доверенное лицо обязан по требованию собственника сайта представить документы, подтверждающие содержащиеся в материалах информацию вышеуказанного характера.

Условия и порядок предоставления интернет-площадей, указанных в настоящем информационном сообщении, могут корректироваться в соответствии с требованиями уполномоченных органов Республики Казахстан. Оплата по заключенному договору за размещение агитационных материалов на сайте осуществляется на основании выставленного собственником сайта счета на оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета.

«Total Media Qazaqstan» ЖШС директоры Э.Р. Шамсутдинов/Директор ТОО «Total Media Qazaqstan» Шамсутдинов Э.Р.

Смотрите также:

Предложить новость

Спасибо за предложенную новость!

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.


×